O nehrazených výkonech

Výpis ze zdravotní dokumentace 300,- Kč
Nepovinné očkování - vyšetření, aplikace, objednání, skladování, administrativa 350,- Kč
Vyšetření k řidičskému průkazu 400,- Kč
Potvrzení pro sportovní činnost 300,- Kč
Potvrzení o způsobilosti na letní tábor, školu v přírodě, lyžařský a plavecký kurz 300,- Kč
Potvrzení způsobilosti ke studiu 300,- Kč
Potvrzení před přijetím do mateřské školky a jeslí 200,- Kč
Potvrzení na odklad školní docházky 200,- Kč
Nastřelení náušnic 700,- Kč
Potvrzení o zdravotním stavu na vlastní žádost 200,- Kč
Vypsání úrazové pojistky nebo bolestné za úraz 300,- Kč
Vyšetření ke zbrojnímu průkazu 400,- Kč
Potvrzení pro svářečský průkaz 200,- Kč
Duplikát očkovacího průkazu 300,- Kč
Předoperační vyšetření na vlastní žádost (plastické op., interupce apod.) 400,- Kč
Potvrzení o způsobilosti k práci 300,- Kč
Vstupní prohlídka do zaměstnání 400,- Kč
CRP vyšetření provedené na vlastní žádost ve Zdravíčku 300,- Kč

 

Ve výše uvedeném přehledu jsou uvedeny ceny našich služeb a úkonů, které jsou dle ustanovení zákona č.48/1997 Sb. o všeobecném zdravotním pojištění prováděny v osobním zájmu fyzických nebo právnických osob a nesledují léčebný účel.


K poskytnutí žádné ze zdravotních služeb nebude po dni 1.4.2012 vyžadován informovaný souhlas pacienta písemnou formou, s výjimkou případů, které stanoví zákon.

MUDr. Jana Šlechtová
Platnost od února 2024

Hledáte v Přerově dětskou ordinaci?

Hledáte-li zdravotnické zařízení - dětskou ordinaci, můžete nás navštívit, prohlédnout si ordinaci (i nás). A zase odejít.. a prohlédnout si další... tak jako při výběru nové pračky, ledničky... Obecně platí, že je třeba volit pediatra včas a nezávazně si budoucí péči dohodnout.

Malého pacienta po Vašem zvážení a dle předchozí domluvy rádi přijmeme do léčebné a preventivní péče, k registraci potřebujeme platný průkaz pojištěnce.

Svisle 2/785, 750 02 Přerov

Najdete nás v prvním patře objektu Městských Jeslí.

Ordinační hodiny

Pondělí  7:30 - 16:00
Úterý7:30 - 13:00
Středa7:30 - 13:00
Čtvrtek7:30 - 13:30
Pátek7:30 - 12:00

Tel: 731 232 333

Email: doktorka.jana@zdravicko.org