O rezidenčním místě

Výběrové řízení bylo úspěšně ukončeno a vybraný rezident byl kontaktován. Děkujeme.

Dětská ordinace MUDr. Jana Šlechtová
vyhlašuje 1. kolo výběrového řízení na jedno rezidenční místo pro lékaře v oboru specializačního vzdělávání

PEDIATRIE

Lhůta pro podání přihlášek: 22. 5. 22. 8. 2023


Místo pro podání přihlášek:
Dětská ordinace MUDr Jana Šlechtová
Svisle 2
750 02 Přerov


Kritéria pro hodnocení uchazečů: - splnění náležitostí žádosti
- zájem o výkon praxe PLDD
- délka odborné praxe


K přihlášce je nutné doložit:

  • vyplněný osobní dotazník

  • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání (nesmí být

  • starší 3 měsíců)

  • výpis z Rejstříku trestů (nesmí být starší 3 měsíců)

  • potvrzení o zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání

  • kopii Průkazu odbornosti pouze v případě, že specializační vzdělávání již probíhá

  • přehled odborné praxe

 

Způsob hodnocení žádostí:

  • každé z uvedených kritérií bude bodově ohodnoceno

  • dle dosaženého ohodnocení bude stanoveno pořadí uchazečů

 

 

Hledáte v Přerově dětskou ordinaci?

Hledáte-li zdravotnické zařízení - dětskou ordinaci, můžete nás navštívit, prohlédnout si ordinaci (i nás). A zase odejít.. a prohlédnout si další... tak jako při výběru nové pračky, ledničky... Obecně platí, že je třeba volit pediatra včas a nezávazně si budoucí péči dohodnout.

Malého pacienta po Vašem zvážení a dle předchozí domluvy rádi přijmeme do léčebné a preventivní péče, k registraci potřebujeme platný průkaz pojištěnce.

Svisle 2/785, 750 02 Přerov

Najdete nás v prvním patře objektu Městských Jeslí.

Ordinační hodiny

Pondělí  7:30 - 16:00
Úterý7:30 - 13:00
Středa7:30 - 13:00
Čtvrtek7:30 - 13:30
Pátek7:30 - 12:00

Tel: 731 232 333

Email: doktorka.jana@zdravicko.org