Učíme se

Odborný posudek na monografii Doba jedová

(Recenze: Doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D.)

Samotných odpůrců vakcinace je jen několik málo procent. Nemálo je však kvůli nim váhajících rodičů. Před očkováním svých potomků jsou znejistěni internetovými pomluvami a i přes jiný názor svého dětského praktického lékaře vakcinaci dítěte neopodstatněně odkládají, dočasně odmítají nebo požadují rozložení kombinovaných vakcín. Právě oni si zaslouží objektivní informace, aby svým nesprávným a nekvalifikovaným rozhodnutím své dítě neohrozili. Výsledek může být totiž tragický a nezvratný.

Vzhledem k tomu, že recenzování každé věty kapitoly by zabralo mnohonásobně více prostoru než její text a bylo by pro čtenáře poměrně únavné, recenzent se bude věnovat vybraným klíčovým částem textu kapitoly.

Recenzent doporučuje čtenářům položit si otázky:
Je autorka odborníkem na očkování? Ne. Není mi známo, že by přednášela na jediné vakcinologické konferenci, nebo že by publikovala v časopisech věnujících se očkování.
Poskytuje autorka citace studií zmíněných v textu a seriózní důkazy, aby bylo možné si její tvrzení ověřit? Ne, resp. jenom výjimečně a to ještě často s jinými závěry autorky, než uvádí daná studie.
Píše s cílem podat objektivní informace? Uvádí vždy i relevantní zdroje vyvracející tvrzení odpůrců vakcinace? Ne. Text kapitoly 3 Rizika očkování je často vágní, nepřesný, nevědecký, neobjektivní. Nenabízí názory pro a proti, aby si čtenář udělal vlastní názor.
Je pravděpodobné, že A. Strunecká nikdy neočkovala, protože na to podle všeho nemá formální vzdělání ani praxi. Odkud tedy čerpá informace? Často z publikací a internetových stránek jiných odpůrců očkování. Umí anglicky, takže hojně přebírá informace z nevědeckých a neodborných zdrojů a podává je způsobem, který znejišťuje některé z rodičů. Ti potom někdy na základě těchto informací neakceptují doporučení svého dětského lékaře a to může být nebezpečné.
Pokud je pacient zastáncem alternativních metod, budiž, ať to však racionálně kombinuje s vědecky podloženými metodami prevence a léčby. Především však jde o zdraví dětí, které mohou být nevinnou obětí následkem špatné volby a nesprávného úsudku rodiče po přečtení knížky Doba jedová.
Vedle citovaných částí textu uvedených v této recenzi je v kapitole Rizika očkování mnoho dalších sporných částí, vyvrácení jedné citace však zabere mnohem větší rozsah a z prostorových důvodů proto nebylo možné dementovat či uvádět na pravou míru všechny dezinformace. Recenzované části textu však poskytují jednoznačný obraz o tom, jak celkově nízkou odbornou kvalitu kapitola Rizika očkování knihy Doba jedová má.

[ celý text ]

Hledáte v Přerově dětskou ordinaci?

Hledáte-li zdravotnické zařízení - dětskou ordinaci, můžete nás navštívit, prohlédnout si ordinaci (i nás). A zase odejít.. a prohlédnout si další... tak jako při výběru nové pračky, ledničky... Obecně platí, že je třeba volit pediatra včas a nezávazně si budoucí péči dohodnout.

Malého pacienta po Vašem zvážení a dle předchozí domluvy rádi přijmeme do léčebné a preventivní péče, k registraci potřebujeme platný průkaz pojištěnce.

Svisle 2/785, 750 02 Přerov

Najdete nás v prvním patře objektu Městských Jeslí.

Ordinační hodiny

Pondělí  7:30 - 16:00
Úterý7:30 - 13:00
Středa7:30 - 13:00
Čtvrtek7:30 - 13:30
Pátek7:30 - 12:00

Tel: 731 232 333

Email: doktorka.jana@zdravicko.org