Učíme se

Omlouvání žáků a studentů v ordinaci PLDD

(Mgr.Jakub Uher, časopis VOX PEDIATRIE říjen/2009, č.8, str.9)

Stále se objevují situace,kdy škola vyžaduje potvrzení-omluvenku vystavenou lékařem,případně u studentů vystavení potvrzení o pracovní neschopnosti apod. V první řadě je nutno si uvědomit,že platný zákon č.541/2004 Sb.,školský zákon,ukládá povinnost omlouvat nepřítomnost žáků zákonným zástupcům, případně žákům či studentům zletilým.Pravdou je,že zákon umožňuje škole upravit blíže podmínky doložení nepřítomnosti žáka ve školním řádu.

Tedy omluvení nepřítomnosti žáka provádí zpravidla zákonný zástupce žáka - zákon mu ustanovení § 50, odst.1,ukládá doložit tyto důvody nejpozději do tří kalendářních dnů od nepřítomnosti žáka (obdobně u zletilých studentů).Zákon dále řeší možnost uvolnění žáka z některých předmětů (opět na žádost zákonného zástupce),přičemž pro uvolnění z předmětu tělesná výchova podmiňuje tuto možnost lékařským vyjádřením.

[ celý text ]

Hledáte v Přerově dětskou ordinaci?

Hledáte-li zdravotnické zařízení - dětskou ordinaci, můžete nás navštívit, prohlédnout si ordinaci (i nás). A zase odejít.. a prohlédnout si další... tak jako při výběru nové pračky, ledničky... Obecně platí, že je třeba volit pediatra včas a nezávazně si budoucí péči dohodnout.

Malého pacienta po Vašem zvážení a dle předchozí domluvy rádi přijmeme do léčebné a preventivní péče, k registraci potřebujeme platný průkaz pojištěnce.

Svisle 2/785, 750 02 Přerov

Najdete nás v prvním patře objektu Městských Jeslí.

Ordinační hodiny

Pondělí  7:30 - 16:00
Úterý7:30 - 13:00
Středa7:30 - 13:00
Čtvrtek7:30 - 13:30
Pátek7:30 - 12:00

Tel: 731 232 333

Email: doktorka.jana@zdravicko.org